NYHETER

Banefilter AS er nå sertifisert Miljøfyrtårn

16.03.2021

Banefilter AS ble den 09.02.2021 sertifisert Miljøfyrtårn! Dette innebærer at Banefilter AS miljøstandard og rutiner er godkjent som Miljøfyrtårn. Banefilter AS kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. 

Banefilter AS er i gang med Miljøsertifisering

21.12.2020

Vårt mål er å bli miljøsertifisert i løpet av 2021. Miljøledelse er å arbeide systematisk og kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning og forbedre egne miljøprestasjoner. Miljøledelse er et styringssystem som skal forankres i ledelsen og integreres i kjernevirksomheten–på samme måte som økonomiledelse og kvalitetsledelse.

Vant anbudskonkurranse til Bergen kommune

01.12.2020

Da er det offisielt! Banefilter AS har vunnet anbudskonkurransen og blitt leverandør av granulatfilter til Bergen kommune – Etat for idrett. Fotballbaner i Bergen kommune vil i løpet av desember få levert granulatfilter. 

– For en mer miljøvennlig bane 

NFF Klubbinformasjon

28.05.2020

Sparebanken Vest kom i mars med en stor økonomisk støtte til klubber som vil hindre granulat- og mikroplastsvinn i naturen. NFF la ut et innlegg hvor de oppfordret klubber i Hordaland til å ta seg nytte av midlene Sparebanken Vest kom med. Midlene skulle brukes til mer miljøvennlige tiltak for å hindre granulatsvinn fra vår fine kunstgressbaner.  

«Sparebanken Vest har lagt betydelige midler på bordet for å bidra til å hindre at granulat og mikroplast kommer på avveie fra de mange flotte banene våre. Vi oppfordrer og anbefaler dere til å benytte denne muligheten til å oppgradere deres anlegg.»

Klubber kan i denne runden motta støtte opp til 50.000kr for innkjøp og montering av: 

  • Granulatfilter i overvannskum(mer)
  • Granulatrensestasjon til inn-/utgangssluser på anlegget

Vi vil i lag med NFF oppfordre alle klubber til å ta i bruk denne muligheten og oppgradere anleggene deres til et mer miljøvennlig anlegg.