NYHETER

Banefilter AS er i gang med Miljøsertifisering

21.12.2020

Vårt mål er å bli miljøsertifisert i løpet av 2021. Miljøledelse er å arbeide systematisk og kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning og forbedre egne miljøprestasjoner. Miljøledelse er et styringssystem som skal forankres i ledelsen og integreres i kjernevirksomheten–på samme måte som økonomiledelse og kvalitetsledelse.

Vant anbudskonkurranse til Bergen kommune

01.12.2020

Da er det offisielt! Banefilter AS har vunnet anbudskonkurransen og blitt leverandør av granulatfilter til Bergen kommune – Etat for idrett. Fotballbaner i Bergen kommune vil i løpet av desember få levert granulatfilter. 

– For en mer miljøvennlig bane 

NFF Klubbinformasjon

28.05.2020

Sparebanken Vest kom i mars med en stor økonomisk støtte til klubber som vil hindre granulat- og mikroplastsvinn i naturen. NFF la ut et innlegg hvor de oppfordret klubber i Hordaland til å ta seg nytte av midlene Sparebanken Vest kom med. Midlene skulle brukes til mer miljøvennlige tiltak for å hindre granulatsvinn fra vår fine kunstgressbaner.  

«Sparebanken Vest har lagt betydelige midler på bordet for å bidra til å hindre at granulat og mikroplast kommer på avveie fra de mange flotte banene våre. Vi oppfordrer og anbefaler dere til å benytte denne muligheten til å oppgradere deres anlegg.»

Klubber kan i denne runden motta støtte opp til 50.000kr for innkjøp og montering av: 

  • Granulatfilter i overvannskum(mer)
  • Granulatrensestasjon til inn-/utgangssluser på anlegget

Vi vil i lag med NFF oppfordre alle klubber til å ta i bruk denne muligheten og oppgradere anleggene deres til et mer miljøvennlig anlegg.