NYHETER

Leveranse til Bergen kommune - Etat for idrett

22.02.2022

Denne uken har Banefilter fått levert totalt 39 spillerstasjoner og utskjøringssluse. Det ble og levert 77 informasjonsskilt som man kan se eksempel på her.

Første dagene gikk til pakking, fordeling og organisering av leveransen. Vi leverte alt onsdag formiddag. Vi takker Bergen kommune-Etat for idrett for oppdraget

Banefilter AS har signert ny avtale med Bergen Kommune

30.12.2021

Banefilter AS deltok i anbudskonkurransen NOR083-2021 sammen med andre tilbydere. Vi leverte lavest pris og ble tildelt kontrakten den 22. Desember 2021. Vi skal dermed levere totalt 39 spillerstasjoner og utkjøringssluser. Det skal også leveres 77 informasjonskilter fordelt på fotballbaner i Bergens område. Disse spillerstasjonene er tilpasset rullestolbrukere. Våre stasjoner blir å se i Bergens området innen april neste år.

Banefilter AS er nå sertifisert Miljøfyrtårn

16.03.2021

Banefilter AS ble den 09.02.2021 sertifisert Miljøfyrtårn! Dette innebærer at Banefilter AS miljøstandard og rutiner er godkjent som Miljøfyrtårn. Banefilter AS kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. 

Banefilter AS er i gang med Miljøsertifisering

21.12.2020

Vårt mål er å bli miljøsertifisert i løpet av 2021. Miljøledelse er å arbeide systematisk og kontinuerlig med å redusere negativ miljøpåvirkning og forbedre egne miljøprestasjoner. Miljøledelse er et styringssystem som skal forankres i ledelsen og integreres i kjernevirksomheten–på samme måte som økonomiledelse og kvalitetsledelse.

Vant anbudskonkurranse til Bergen kommune

01.12.2020

Da er det offisielt! Banefilter AS har vunnet anbudskonkurransen og blitt leverandør av granulatfilter til Bergen kommune – Etat for idrett. Fotballbaner i Bergen kommune vil i løpet av desember få levert granulatfilter. 

– For en mer miljøvennlig bane 

NFF Klubbinformasjon

28.05.2020

Sparebanken Vest kom i mars med en stor økonomisk støtte til klubber som vil hindre granulat- og mikroplastsvinn i naturen. NFF la ut et innlegg hvor de oppfordret klubber i Hordaland til å ta seg nytte av midlene Sparebanken Vest kom med. Midlene skulle brukes til mer miljøvennlige tiltak for å hindre granulatsvinn fra vår fine kunstgressbaner.  

«Sparebanken Vest har lagt betydelige midler på bordet for å bidra til å hindre at granulat og mikroplast kommer på avveie fra de mange flotte banene våre. Vi oppfordrer og anbefaler dere til å benytte denne muligheten til å oppgradere deres anlegg.»

Klubber kan i denne runden motta støtte opp til 50.000kr for innkjøp og montering av: 

  • Granulatfilter i overvannskum(mer)
  • Granulatrensestasjon til inn-/utgangssluser på anlegget

Vi vil i lag med NFF oppfordre alle klubber til å ta i bruk denne muligheten og oppgradere anleggene deres til et mer miljøvennlig anlegg.