NFF Klubbinformasjon

28.05.2020

Sparebanken Vest kom i mars med en stor økonomisk støtte til klubber som vil hindre granulat- og mikroplastsvinn i naturen. NFF la ut et innlegg hvor de oppfordret klubber i Hordaland til å ta seg nytte av midlene Sparebanken Vest kom med. Midlene skulle brukes til mer miljøvennlige tiltak for å hindre granulatsvinn fra vår fine kunstgressbaner.  

«Sparebanken Vest har lagt betydelige midler på bordet for å bidra til å hindre at granulat og mikroplast kommer på avveie fra de mange flotte banene våre. Vi oppfordrer og anbefaler dere til å benytte denne muligheten til å oppgradere deres anlegg.»

Klubber kan i denne runden motta støtte opp til 50.000kr for innkjøp og montering av: 

  • Granulatfilter i overvannskum(mer)
  • Granulatrensestasjon til inn-/utgangssluser på anlegget

Vi vil i lag med NFF oppfordre alle klubber til å ta i bruk denne muligheten og oppgradere anleggene deres til et mer miljøvennlig anlegg.